Istnieje wiele sposobów zapobiegania próchnicy zębów u dzieci i dorosłych. Lekarz pierwszego kontaktu może zastosować lakier fluorkowy i skierować dzieci z grupy ryzyka do gabinetu stomatologicznego. Lekarz pierwszego kontaktu może również pomóc dzieciom we wczesnych stadiach zmian próchnicowych, stosując lakiery fluorkowe lub remineralizując zęby. W przypadku starszych dzieci rodzice mogą pomóc w zapobieganiu próchnicy poprzez unikanie częstego podjadania.

Ksylitol

Stosowanie gazika z ksylitolem w celu zapobiegania próchnicy u dzieci i dorosłych przynosi wiele korzyści. Wymazówka z ksylitolem zmniejszyła ilość bakterii powodujących próchnicę na zębach mlecznych. Dodatkowo powodował mniejszą liczbę wypełnień zębów u dzieci. Dane zostały przedstawione w tabeli 3 i pokazują istotność statystyczną różnic między grupami – informacja ta jest wzięta od redaktora serwisu bazaporadnikow.pl. Wyniki wykazały, że ksylitol znacząco zmniejszał ryzyko ataku próchnicy.

Syrop z ksylitolem był testowany u 108 dzieci. Ośmioro dzieci odpadło w okresie obserwacji oraz w fazach run-in i washout. Pozostałe 100 dzieci uczestniczyło w protokole randomizacji. Spośród nich 94 dzieci otrzymało co najmniej jedną kontrolną ocenę próchnicy, a 84 dzieci ukończyło badanie. Dane demograficzne dotyczące badania przedstawiono w tabeli 3. W momencie randomizacji grupa ksylitolu była znacząco młodsza od grupy Xyl-2x.

Program demonstracyjny ksylitolu był badaniem narzuconym przez ośrodek zdrowia. Udało się w nim jednak wykazać skuteczność ksylitolu w zapobieganiu próchnicy zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Roztwór ksylitolu był stosowany w 45% roztworze wodnym, a rodzice zostali poinstruowani, aby stosować go dwa razy dziennie na zęby mleczne. Ksylitol w badaniu został pozyskany z fabryki Danisco w Kotka w Finlandii i był zgodny z monografiami farmakologicznymi. Fluorek

Stwierdzono, że fluorek pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci i dorosłych zarówno poprzez mechanizmy miejscowe, jak i ogólnoustrojowe. Hamuje on metabolizm bakterii i zaburza ich przyleganie do zębów. Większość korzyści płynących z fluorku pochodzi z działania miejscowego, a fluorek jest wbudowywany w strukturę zęba podczas jego rozwoju. Fluor zapobiega próchnicy poprzez utwardzenie szkliwa, co chroni zęby przed demineralizacją.

W przeglądzie Cochrane stwierdzono, że fluorki są korzystne w zapobieganiu próchnicy zębów zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, chociaż dowody na skuteczność pasty do zębów z fluorem są różne. Wpływ pasty do zębów z fluorem na próchnicę zębów jest zależny od dawki, a dalsze badania mogą podważyć zaufanie do szacunków efektu. Ważne jest, aby wybrać takie stężenie fluorku w paście do zębów, które równoważy ryzyko fluorozy i korzyści wynikające z zapobiegania próchnicy.

Fluorki mogą być niebezpieczne, jeśli są spożywane w dużych ilościach. Zbyt duża ilość fluoru może powodować fluorozę zębową, czyli białe plamy na zębach. Na szczęście u większości dzieci fluoroza zębów nie występuje. Fluoroza występuje we wczesnym dzieciństwie, kiedy zęby wciąż się rozwijają. I choć wykazano, że fluor powoduje fluorozę zębów, eksperci nie odkryli jeszcze żadnych zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spożycia fluoru.

Bariery finansowe

Dla wielu dzieci i dorosłych koszty leczenia stomatologicznego są zaporowe. Nawet osoby posiadające ubezpieczenie stomatologiczne często nie mają dostępu do opieki profilaktycznej. Inne przeszkody to brak dogodnych terminów wizyt, odległość, która jest zaporowa, lub strach dziecka przed dentystą. Wyniki tego badania pokazują, że dzieci i dorośli mają wiele takich samych barier w dostępie do opieki stomatologicznej jak ich rówieśnicy o wyższych dochodach. Jest jednak dobra wiadomość. Wykonując kilka prostych kroków, każdy może pozwolić sobie na opiekę dentystyczną, a korzyści płynące ze zdrowej jamy ustnej można odczuć natychmiast.

W Stanach Zjednoczonych jedna szósta dzieci i jedna czwarta dorosłych miała nieleczoną próchnicę. Nieleczona próchnica była związana z wiekiem, rasą/pochodzeniem etnicznym i ostatnią wizytą u dentysty. Jednak to bariery finansowe znacząco wpłynęły na częstość występowania nieleczonej próchnicy u dzieci i dorosłych. Czynniki te mogą również odgrywać rolę w zwiększonym występowaniu próchnicy wśród dorosłych. Aby znaleźć sposób na wyeliminowanie barier finansowych, potrzebne są dalsze badania.

Innym rozwiązaniem obniżenia barier kosztowych w dostępie do opieki stomatologicznej jest rozszerzenie Medicaid i Medicare o pokrycie kosztów opieki stomatologicznej dla dorosłych. W końcu rozszerzenie Medicaid znacznie zmniejszyło bariery kosztowe dla dorosłych o niskich dochodach. Ostatnia analiza wykazała, że zapewnienie szerokiej opieki stomatologicznej w ramach Medicaid kosztowałoby tylko 1,5% obecnego budżetu stanowego Medicaid, bez uwzględnienia kompensat fiskalnych. Nawet jeśli te oszczędności nie wystarczą, by wyeliminować wszystkie bariery w dostępie do opieki stomatologicznej, system obejmujący opieką stomatologiczną wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych nadal obniżałby koszty osób o niskich dochodach.

Unikanie częstego podjadania

Aby zapobiec próchnicy u dzieci i dorosłych, należy ograniczyć ilość spożywanych przez dziecko pokarmów. Częste podjadanie naraża zęby na kontakt z cukrem i karmi złe bakterie, które powodują próchnicę i niszczą szkliwo zębów. Upewnij się, że Twoje dziecko pije wodę podczas przekąsek, co pomaga zmyć resztki jedzenia i nagromadzony cukier. Należy również ustalić konkretne pory przekąsek, aby uniknąć ciągłego podjadania.

Wolne cukry są głównym winowajcą rozwoju próchnicy. Napoje słodzone cukrem, w tym napoje na bazie owoców i 100% soki owocowe, słodzone płatki śniadaniowe i słodycze zawierają wolne cukry. W krajach o niskich dochodach częstość występowania próchnicy zębów jest szczególnie wysoka. Badania sugerują, że występowanie próchnicy zębów i niski stan odżywienia są ze sobą powiązane. Niemniej jednak dokładny związek między nimi jest niejasny.

Rozważając poziomy ryzyka, pracownik służby zdrowia powinien kierować się osądem klinicznym i zwalidowanymi wytycznymi, aby zdecydować, czy pacjent powinien być leczony z powodu próchnicy, czy nie. Jeśli jednak u dziecka niedawno wystąpiła próchnica, może to wskazywać na duże narażenie na bakterie kariogenne. Dodatkowo niemowlęta i dzieci z małą liczbą zębów są bardziej narażone na próchnicę, ponieważ wczesna kolonizacja SM wiąże się z niskim statusem socjoekonomicznym i niską świadomością zdrowotną.

Unikanie napojów

Picie napojów słodzonych cukrem może prowadzić do próchnicy zębów. Na szczęście istnieje kilka napojów bez cukru, które są dobre dla zdrowia. Kluczem jest wybór wersji bezkofeinowych, które nie są zbyt słodkie. Czarna i zielona herbata zawierają polifenole, które hamują rozwój złych bakterii. Bakterie te powodują powstawanie płytki nazębnej, ubytków i nieświeżego oddechu. Podczas gdy czarna herbata może przebarwiać zęby, niesłodzona zielona herbata jest doskonałym wyborem dla wszystkich i nie koliduje z lekami ani nie powoduje rozstroju żołądka.

Inne napoje, które mogą powodować próchnicę, to napoje energetyczne i sportowe. Napoje te są często oznaczane jako napoje dla dorosłych, ale są łatwo dostępne dla dzieci. Ponieważ często zawierają one cukier, ważne jest, aby ograniczyć ich spożycie przez dziecko. Napoje sportowe można uznać za zdrowe rozwiązanie dla aktywnych dzieci, ale nadal zawierają one dużą ilość cukru. Nawet napoje sportowe bez cukru mogą powodować próchnicę zębów. Skonsultuj się z pediatrą, aby pomóc dziecku wybrać napoje, które nie zawierają cukru.

Cukrowe napoje, takie jak napoje bezalkoholowe i gazowane, są kolejnym źródłem kwasu, który niszczy szkliwo zębów. Dzieci są bardziej narażone na powstawanie ubytków, jeśli spożywają napoje gazowane i inne napoje słodzone między posiłkami. Ponadto, słodkie pokarmy i napoje mogą prowadzić do chorób dziąseł. Na szczęście istnieją pewne zdrowe napoje, które mogą zastąpić te niezdrowe napoje. Ale które z nich są najlepsze dla Twojego dziecka? Oto kilka przykładów.

Unikanie mleka

Chociaż unikanie mleka stało się powszechnym trendem wśród wielu rodziców, istnieją ważne powody zdrowotne, aby ograniczyć jego spożycie przez dziecko. Mleko krowie jest ważnym źródłem składników odżywczych, które pomagają w rozwoju i utrzymaniu zębów Twojego dziecka. Amerykańska Akademia Stomatologii Dziecięcej zaleca picie zwykłego mleka krowiego dla dzieci poniżej piątego roku życia. Napoje te zawierają wapń i inne niezbędne minerały, które budują silne zęby. Poniżej wymieniono niektóre korzyści zdrowotne wynikające z picia mleka krowiego przez dzieci.

Chociaż istnieje kilka korzyści zdrowotnych związanych z piciem mleka dla dzieci, wielu dorosłych nie jest świadomych tych zagrożeń. Picie napojów słodzonych jest jednym z najczęstszych sposobów rozwoju próchnicy u dzieci. Napoje słodzone, takie jak napoje gazowane i soki, mogą zwiększyć ryzyko Twojego dziecka. Istnieją jednak inne czynniki, które określają ryzyko rozwoju próchnicy u dziecka. Ograniczając spożycie napojów słodzonych, można uniknąć rozwoju ubytków w późniejszym okresie.

Podczas gdy produkty mleczne zawierają dużą ilość sacharozy, mleko zawiera środki antybakteryjne, które chronią zęby przed zakażeniem bakteryjnym. Ponadto mleko matki zawiera przeciwciała, które hamują wzrost bakterii i chronią zęby przed ubytkami. Ponadto mleko zawiera białko zwane laktoferyną, które zabija zarazek Steptococcus mutans. Białko to chroni zęby dziecka i obniża częstotliwość występowania próchnicy.